تعرفه سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

❤️ لایک اینستاگرام ★ Instagram Like

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1490
لایک ایرانی و خارجی اینستاگرام ⭐️ / کیفیت خوب / سرعت خوب / ظرفیت 5 کا ⚡️
9750
100 / 5000
1491
لایک ایرانی اینستاگرام / کیفیت خوب / سرعت خوب ⭐️ / ظرفیت بالا / ظرفیت 40 کا ⚡️
12500
100 / 40000
1411
لایک ایرانی اینستاگرام / مخصوص پست IGTV 📺 / کیفیت خوب ⭐️ / ظرفیت 10 کا
16250
1000 / 5000
1410
لایک ایرانی و واقعی اینستاگرام ⚡️ / کیفیت عالی 🎱 / سرور آسگرام ❤️ / ظرفیت 5 کا
16250
100 / 5000
1403
لایک ایرانی و واقعی اینستاگرام ⭐️ / برای پست معمولی / کیفیت عالی 💎 / ظرفیت 5 کا
18750
100 / 5000
1406
لایک ایرانی و واقعی اینستاگرام 🩸 / برای پست معمولی ، IGTV ، REEL 💦 / پیشنهادی 👑 / کیفیت عالی 💥 / ظرفیت 4 کا
20000
20 / 4000
1408
لایک خارجی اینستاگرام / کیفیت متوسط / ظرفیت 20 کا ⭐️
26562.5
50 / 20000
1409
لایک ایرانی اینستاگرام / کیفیت متوسط / ظرفیت 20 کا ⭐️
30030
100 / 20000

👥 فالوور اینستاگرام ★ Instagram Follower

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1495
فالوور ایرانی و خارجی اینستاگرام ⭐️ / سرور اول / کیفیت و سرعت متوسط / ظرفیت 5 کا
17250
100 / 5000
1492
 فالوور ایرانی و خارجی اینستاگرام ⭐️ / سرور دوم / کیفیت و سرعت متوسط / ظرفیت 8 کا
18125
100 / 8000
1396
فالوور خارجی اینستاگرام / کیفیت متوسط / ظرفیت 15 کا
20875
10 / 15000
1407
فالوور خارجی اینستاگرام / با جبران ریزش 30 روزه 💦 / سرور با ظرفیت 100 کا ⭐️
22500
10 / 100000
1393
فالوور ایرانی و واقعی اینستاگرام / پیشنهادی 💯 / کیفیت عالی 🔥 / سرور آسگرام ♠️ / ظرفیت 70 کا
31125
500 / 10000
1398
فالوور ایرانی و واقعی اینستاگرام ⚡️ / کیفیت عالی 💥 / سرعت بالا / سرور اورانوس 🩸 / ظرفیت 150 کا
80000
1000 / 5000

👁 ویو اینستاگرام ★ Instagram Views

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1413
ویو اینستاگرام + ایمپرشن / برای پست ویدیویی ساده / سرعت معمولی
385
500 / 500000
1412
ویو اینستاگرام / برای پست ویدیویی ساده / ارزان / سرعت معمولی
385
250 / 5000000
1421
ویو IGTV اینستاگرام + ایمپرشن 📺 / مخصوص پست IGTV / سرعت عالی ⭐️
770
100 / 10000000
1419
ویو IGTV اینستاگرام 📺 / مخصوص پست IGTV / سرعت معمولی
770
100 / 2000000
1423
ویو REEL اینستاگرام 🍭 / مخصوص پست REEL / سرعت معمولی
770
1000 / 1000000
1414
ویو ایرانی اینستاگرام 🇮🇷 / برای پست ویدیویی ساده / سرعت عالی ⚡️
770
1000 / 1000000000
1416
ویو اینستاگرام + ایمپرشن / برای پست ویدیویی ساده 💦 / کیفیت عالی ⭐️ / سرعت عالی 💎
770
100 / 10000000
1415
ویو اینستاگرام / برای پست ویدیویی ساده 💦 / کیفیت عالی ⭐️ / سرعت عالی 💎
770
100 / 10000000
1420
ویو IGTV اینستاگرام 📺 / مخصوص پست IGTV / سرعت عالی ⭐️
1155
500 / 2000000
1422
ویو REEL اینستاگرام 🍭 / مخصوص پست REEL / سرعت عالی ⭐️
1155
100 / 10000000
1417
ویو اینستاگرام + ایمپرشن + ریچ  / برای پست ویدیویی ساده 💦 / کیفیت عالی ⭐️ / سرعت عالی 💎
1540
1000 / 1000000
1418
ویو اینستاگرام + ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت / برای پست ویدیویی ساده 💦 / کیفیت عالی ⭐️ / سرعت عالی 💎
1925
100 / 20000
1424
ویو STORY اینستاگرام 👀 / ویو و بازدید از تمام استوری های فعال پیج / سرعت معمولی
2310
250 / 20000
1425
ویو STORY اینستاگرام 👀 / ویو و بازدید از تمام استوری های فعال پیج / سرعت عالی ⭐️
3080
300 / 35000

💬 کامنت اینستاگرام ★ Instagram Comment

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1427
کامنت اینستاگرام / کامنت اموجی 😍 / کیفیت عالی ⭐️ / سرعت عالی 💧/ سرویس ویژه 💥
100000
10 / 100
1431
کامنت اینستاگرام / کامنت با متن سفارشی و دلخواه شما 👑 / کیفیت عالی 💧 / سرعت عالی ⚡️
100000
10 / 1000
1428
کامنت اینستاگرام / کامنت با متن تصادفی ⚡️ / کیفیت عالی ⭐️ / سرعت عالی 💧/ سرویس ویژه 💥
150000
10 / 100
1429
کامنت اینستاگرام / کامنت با متن سفارشی و دلخواه شما 👑 / کیفیت عالی ⭐️ / سرعت عالی 💧/ سرویس ویژه 💥
200000
10 / 100

🛒 آمار پیج بیزنس اینستاگرام ★ [ ایمپرشن / ریچ / سیو پست / ویزیت پروفایل و ... ]

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1432
ریچ + ایمپرشن اینستاگرام ⭐️
770
25 / 500000
1435
سیو پست اینستاگرام / سرویس ارزان
770
25 / 25000
1433
ایمپرشن اینستاگرام ⭐️
1155
5 / 100000
1437
سیو پست REEL اینستاگرام / برای پست ریل اینستاگرام ⭐️
1540
20 / 100000
1436
پروفایل ویزیت + ایمپرشن اینستاگرام ⭐️
1540
100 / 10000000
1434
سیو پست اینستاگرام ⭐️
1925
100 / 20000
1438
ویو + ایمپرشن از اکسپلور اینستاگرام ⭐️
1925
100 / 10000000
1439
پروفایل ویزیت اینستاگرام ⭐️
2310
100 / 5000000
1440
ویو + ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت + اکسپلور اینستاگرام ⭐️
3465
100 / 1000000000

⚡️ ممبر کانال تلگرام ★ Telegram Channel Member

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1388
ممبر اجباری کانال عمومی تلگرام / ظرفیت 2 کا / سرور فانوس 💡
8812.5
1000 / 2000
1387
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام  / ظرفیت 2 کا / سرور فانوس 💡
8812.5
1000 / 10000
1378
ممبر اجباری کانال عمومی تلگرام / مخصوص کانال های زیر 100 کا / ظرفیت 70 کا / سرور ونوس 💎
11937.5
1000 / 70000
1379
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام / مخصوص کانال های زیر 100 کا / ظرفیت 70 کا / سرور ونوس 💎
11937.5
1000 / 70000
1121
ممبر فیک بدون ریزش پنلی کانال عمومی و خصوصی تلگرام / ظرفیت 160 کا / سرور ونوس 💎
14875
1000 / 160000
1357
ممبر اجباری کانال عمومی تلگرام / پرسرعت / ظرفیت 10 کا / سرور سیب 🍎
16250
1000 / 10000
1356
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام / پرسرعت / ظرفیت 10 کا / سرور سیب 🍎
16250
1000 / 10000
1126
ممبر اجباری کانال عمومی تلگرام / مخصوص کانال های زیر 200 کا / ظرفیت 150 کا / سرور فانوس 💡
17500
1000 / 150000
1127
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام / مخصوص کانال های زیر 200 کا / ظرفیت 150 کا / سرور فانوس 💡
17500
1000 / 150000

⭐️ ممبر گروه تلگرام ★ Telegram Group Member

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1353
ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام / مخصوص گروه های زیر 80 کا / ظرفیت 60 کا / سرور سیب 🍎
6250
1000 / 60000
1368
ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام / مخصوص گروه های بالای 80 کا / ظرفیت 50 کا / سرور سیب 🍎
8125
1000 / 50000
1345
ممبر  واقعی گروه خصوصی و عمومی تلگرام / برای گروه های زیر 100 کا / ظرفیت 50 کا / سرور فانوس 💡
9125
1000 / 50000
1354
ممبر فیک گروه خصوصی تلگرام / پرسرعت / ظرفیت 2 کا / سرور سیب 🍎
11000
1000 / 2000

☄️ ویو پست تلگرام ★ Telegram View

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1361
ویو تک پست تلگرام / سرور اطلس ⭐️
112.5
1000 / 25000
1375
ویو تک پست تلگرام / سرور ونوس 💎
243.75
1000 / 100000
1343
ویو 5 پست آخر تلگرام / سرور اطلس ⭐️
437.5
1000 / 25000
1374
ویو 5 پست آخر تلگرام / سرور ونوس 💎
812.5
1000 / 100000
1363
ویو 10 پست آخر تلگرام / سرور اطلس ⭐️
875
1000 / 25000
1364
ویو 20 پست آخر تلگرام / سرور اطلس ⭐️
1875
1000 / 25000
1373
ویو 10 پست آخر تلگرام / سرور ونوس 💎
2437.5
1000 / 100000
1365
ویو 50 پست آخر تلگرام / سرور اطلس ⭐️
3750
1000 / 25000
1372
ویو 20 پست آخر تلگرام / سرور ونوس 💎
4125
1000 / 100000
1366
ویو 100 پست آخر تلگرام / سرور اطلس ⭐️
8125
1000 / 25000
1376
ویو 50 پست آخر تلگرام / سرور ونوس 💎
10312.5
1000 / 100000
1384
ویو 200 پست آخر تلگرام / سرور اطلس 💎
16250
1000 / 25000
1377
ویو 100 پست آخر تلگرام / سرور ونوس 💎
20625
1000 / 100000
1385
ویو 500 پست آخر تلگرام / سرور اطلس ⭐️
45000
1000 / 25000

❄️ خدمات خارجی تلگرام [ ممبر کانال / ممبر گروه / ویو و ... ]

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
355
ویو پست تلگرام ⭐️
1540
100 / 300000
168
ویو واقعی پست تلگرام 💎
3080
100 / 30000
203
ویو 5 پست آخر تلگرام ⭐️
4235
100 / 300000
610
ویو 10 پست آخر تلگرام ⭐️
7700
100 / 300000
356
ویو 5 پست آخر تلگرام 💎
7700
100 / 300000
609
ویو 50 پست آخر تلگرام ⭐️
8855
100 / 300000
167
ویو واقعی 5 پست آخر تلگرام 💎
10010
50 / 30000
357
ویو 10 پست آخر تلگرام ⭐️
15015
100 / 300000
25
ویو 20 پست آخر تلگرام ⭐️
15015
100 / 300000
166
ویو واقعی 10 پست آخر تلگرام ⭐🔥💧
17710
50 / 300000
215
ویو واقعی پست تلگرام ⭐🔥💧
17710
100 / 50000
358
ویو 20 پست آخر تلگرام 💎
30415
100 / 300000
165
ویو واقعی 20 پست آخر تلگرام 💎
32725
50 / 500000
210
ممبر کانال تلگرام / توربو / ظرفیت 10 کا ⭐️💎
38885
500 / 10000
211
ممبر کانال تلگرام ⭐️ / فوری 💎 / سرور 2
41965
500 / 50000
236
ویو 50 پست آخر تلگرام ⭐️
41965
100 / 300000
23
ویو واقعی 30 پست آخر تلگرام 💎
47740
20 / 500000
172
ممبر گروه تلگرام / ظرفیت 10 کا 💎
53900
100 / 10000
209
ممبر کانال تلگرام / 45 کا ظرفیت ⚡️
60060
100 / 45000
176
ممبر کانال تلگرام / ظرفیت 100 کا ⚡️
65065
100 / 100000
175
ممبر کانال تلگرام / ظرفیت 50 کا 💦
65065
100 / 50000
22
ویو واقعی 50 پست آخر تلگرام 💎
70070
100 / 500000
169
ممبر واقعی گروه تلگرام 💎 / ظرفیت 10 کا
75075
500 / 10000
204
ویو 100 پست آخر تلگرام ⭐️
83930
100 / 300000
173
ممبر کانال تلگرام / ظرفیت 200 کا 💎
95095
500 / 10000
170
ممبر گروه تلگرام / ظرفیت 100 کا ⚡️
95095
100 / 100000
171
ممبر گروه تلگرام / توربو / ظرفیت 10 کا 💎
100100
500 / 10000
214
ممبر گروه تلگرام / ظرفیت 200 کا 💎
100100
100 / 50000
174
ممبر واقعی کانال تلگرام / توربو / ظرفیت 100 کا 💎
120120
500 / 10000
213
ممبر گروه پرایوت تلگرام / توربو / ظرفیت 10 کا
120120
100 / 10000
21
ویو واقعی 100 پست آخر تلگرام 💎
147840
100 / 500000

💦 کلاب هاوس CLUBHOUSE

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1512
فالوور کلاب هاوس / کیفیت متوسط / سرعت عالی ⭐️
300000
100 / 10000

🔴 خدمات وبسایت⁦⁩ آپارات [ Aparat.com ]

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
463
بازدید ویدیو آپارات / سرویس ویژه 💎 / ظرفیت 1 میلیون ⚡️
8125
1000 / 1000000
607
فالوور واقعی آپارات / کیفیت و سرعت عالی ⭐️ / بدون ریزش 💧 / ظرفیت 4 کا ⚡️
17375
100 / 4000
464
لایک واقعی ویدیو آپارات / سرویس ویژه 💎 / ظرفیت 1 میلیون ⚡️
23125
500 / 10000
338
دنبال کننده واقعی آپارات / سرویس ویژه 💎 / ظرفیت 1 میلیون ⚡️
96250
200 / 10000

🔊 خدمات رادیو جوان [ RadioJavan ]

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
87
Radiojavan 💎 / MP3 Plays
150150
100 / 10000
85
Radiojavan 💎 / Playlist Followers
300300
100 / 10000
86
Radiojavan 💎 / MP3 Likes
350350
100 / 10000

💸 دریافت پنل نمایندگی / اعمال تخفیف همه سرویس ها

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1497
اعمال تخفیف 5 درصد / روی همه سرویس ها / یک ماهه
500000
1000 / 1000
1498
اعمال تخفیف 10 درصد / روی همه سرویس ها / یک ماهه
1000000
1000 / 1000
1501
ساخت پنل نمایندگی مجزا / مانند پنل آسگرام / امکانات کامل
1500000
1000 / 1000
1499
اعمال تخفیف 15 درصد / روی همه سرویس ها / یک ماهه
2000000
1000 / 1000
1500
اعمال تخفیف 20 درصد / روی همه سرویس ها / یک ماهه
4000000
1000 / 1000